Novi Ugovor o pružanju brokerskih usluga od 18.07.2016. godine

Cjenik

 1. Brokerske provizije
  1. Usluge u prometu dionicama na hrvatskom tržištu kapitala
   1. Trgovanje putem interneta (eTrade)
    Promet domaćim dionicama ostvaren tijekom kvartala (kn) Provizija
    do 250.000,00 0,50 %
    od 250.000,01 do 1.000.000,00 0,40 %
    više od 1.000.000,00 po dogovoru

    Minimalna provizija iznosi 50,00 HRK po nalogu.

   2. Trgovanje uz asistenciju brokera (osobno, telefon, fax, email)
    Vrijednost transakcije (kn) Provizija
    do 1.000.000,00 1 %
    više od 1.000.000,00 po dogovoru

    Minimalna provizija iznosi 200,00 HRK po nalogu.

    Važne napomene:

    • Pod kvartalom se podrazumijeva kalendarski kvartal (31.03., 30.06., 30.09., 31.12.).
    • Provizije ne uključuju troškove Zagrebačke burze d.d.
    • Ukoliko klijent, s obzirom na promet ostvaren tijekom prethodnog kalendarskog kvartala, ostvari pravo na nižu brokersku proviziju od utvrđene, može uputiti Društvu zahtjev za smanjenjem brokerske provizije za sljedeći kalendarski kvartal.
   3. Izvršavanje OTC transakcija

    Za izvršenje OTC transakcije domaćim vrijednosnim papirima (transakcija izvan uređenog tržišta ili tržišta CE Enter kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.) naplaćuje se provizija u iznosu od 2 % vrijednosti transakcije, odnosno minimalna provizija od 200,00 kn, ako drugačije nije ugovoreno.

  2. Usluge u prometu financijskim instrumentima na inozemnim tržištima kapitala
   Iznos provizije
   Tržište % min./nalog1
   Europa
   Austrija 0,30 % 9,90 EUR
   Belgija 0,30 % 9,90 EUR
   Francuska 0,30 % 9,90 EUR
   Italija 0,30 % 9,90 EUR
   Njemačka 0,30 % 9,90 EUR
   Nizozemska 0,30 % 9,90 EUR
   Španjolska 0,30 % 9,90 EUR
   Švedska 0,30 % 100 SEK
   Švicarska 0,30 % 15 CHF
   Velika Britanija 0,30 % 10 GBP
   Sjeverna Amerika
   Kanada 0,03 CAD/kom. 10 CAD
   Meksiko 0,30 % 175 MXN
   SAD 0,03 USD/kom. 9,90 USD
   Azija/Pacifik
   Australija 0,30 % 15 AUD
   Hong Kong 0,30 % 150 HKD
   Japan 0,30 % 1500 JPY
   Singapur 0,30 % 20 SGD

   1 Ovisno o stranoj burzi, djelomično izvršeni nalog na kraju dana, ili pri njegovoj izmjeni, podliježe naplati minimalne provizije za realiziranu količinu, a preostala količina realizirat će se kao novi nalog.

   Naknada za održavanje računa u inozemstvu iznosi 10 USD, a ne naplaćuje se ukoliko se tokom mjeseca izvrši barem jedna transakcija inozemnim financijskim instrumentom čija provizija iznosi barem 10 USD ili ekvivalentan iznos u drugoj stranoj valuti.

   Naknada za zatvaranje računa u inozemstvu iznosi 200,00 kn.

 2. Usluge u prometu obveznicama na hrvatskom tržištu kapitala
  Iznos prometa (kn) Iznos provizije Minimalna provizija
  do 5.000.000,00 0,25 % 100,00 kn
  više od 5.000.000,00 0,20 % 100,00 kn

  Provizije ne uključuju troškove Zagrebačke burze d.d.

 3. Usluga upravljanja portfeljem
  Vrsta naknade Iznos naknade
  Naknada za upravljanje (management fee) 1,5 % godišnje (PDV uklj.)
  Naknada za uspjeh (success fee) 20 % (PDV uklj.)
  Transakcijski troškovi Po cjeniku (toč. 1)
  Izlazna naknada 1 %

  Naknada za upravljanje portfeljem sastavljenim od inozemnih vrijednosnih papira (management fee) obračunava se i naplaćuje dnevno, dok se naknada za uspjeh (success fee) obračunava dnevno, a naplaćuje kvartalno na ostvaren kapitalni dobitak.

  Naknade za upravljanje i uspjeh kod portfelja sastavljenih od domaćih vrijednosnih papira obračunavaju se i naplaćuju kvartalno (na dane 31.3, 30.06, 30.9. i 31.12). Obračunsko razdoblje kraće od 3 mjeseca obračunava se razmjerno za svaki započeti mjesec.

  Izlazna naknada kod usluge upravljanja portfeljem iznosi 1% od vrijednosti portfelja na dan raskida ugovora.

 4. Usluga fizičkog zastupanja na javnim nadmetanjima

  Osnovna brokerska naknada za fizičko zastupanje na javnom nadmetanju iznosi 500,00 kn, a plaća se prije javnog nadmetanja i neovisno o njegovu ishodu. Uz osnovnu naknadu naplaćuje se naknada od 0,50 % izdražbovanog iznosa. Ako postoji potreba preuzimanja drugih aktivnosti od strane društva Rast d.o.o. radi pripreme i provedbe javnog nadmetanja i/ili obveza plaćanja prema trećim osobama, naknada se može razlikovati.

 5. Usluge investicijskog savjetovanja
  Trajanje pretplate Naknada
  6 mjeseci 2.000,00 kn + PDV
  12 mjeseci 3.000,00 kn + PDV

  Pretplata na usluge investicijskog savjetovanja plaća se unaprijed.

  Pretplata u trajanju 6 mjeseci uključuje pravo na okvirno 15, a na 12 mjeseci 30 razgovora s investicijskim savjetnikom u prosječnom trajanju do 15 minuta. Savjetovanje uključuje slanje podataka u elektronskom obliku.

 6. Ostale usluge
  Naziv usluge Naknada
  Naknada za izvještavanje HNB-a o transakcijama i stanju stranih financijskih instrumenata na zahtjev klijenta 100,00 kn / mjesečno + PDV
  Naknada za slanje izvanrednih izvještaja klijentu na njegov zahtjev 100,00 kn + PDV
  Naknada za slanje posebnih izvještaja na zahtjev klijenta 400,00 kn + PDV

  Ostalim uslugama Društva cijena se određuje za svaki konkretan slučaj u dogovoru s korisnikom.

 7. Opće napomene

  Usluge pod toč. 3. i 5. oporezive su PDV-om sukladno čl. 40. st. 1. t. f Zakona o PDV-u i čl. 69. st. 3. Pravilnika o PDV-u. PDV na ove usluge obračunava se na način iskazan u Cjeniku.

  Usluge zaprimanja i prijenosa naloga (toč. 1. i 2.) oslobođene su plaćanja PDV-a sukladno čl. 40 st. 1. t. f Zakona o PDV-u i čl. 69. st. 1. i 2. Pravilnika o PDV-u.

  Uprava Društva može, u posebnim slučajevima, donijeti odluku o obračunu naknade koja odstupa od cjenika.

  Prilikom kupnje vrijednosnih papira koji se namiruju u pojedinačnoj namiri klijentu se može naknadno obračunati i naplatiti stvarni trošak HSVP-a.

  Svi ostali troškovi prema trećim osobama ili institucijama koji nisu navedeni u Cjeniku, zaračunavaju se klijentu prema stvarnom iznosu tih troškova.

  Cjenici koji su sastavni dio postojećih ugovora o upravljanju portfeljem ostaju na snazi.

  RAST d.o.o. zadržava pravo izmjene cjenika bez prethodne najave. Novi cjenik objavljuje se na internet stranicama Društva (www.rast.hr), a dostupan je i u sjedištu Društva.

  Cijenik se primjenjuje od 16.09.2016. godine. Stupanjem na snagu ovog Cjenika prestaje važiti Cjenik od dana 15.07.2016. godine.

  U Varaždinu, 15.09.2016.

  Rast d.o.o.

  Uprava

RAST d.o.o.
investicijsko društvo
Zagrebačka 61
42000 Varaždin

Tel: (042) 658 910
Tel: (042) 658 911
Fax: (042) 658 901
E-mail:


Uvjeti korištenja
Opći uvjeti pružanja usluga društva Rast d.o.o.
Uputa za uplatu sredstava

Rast d.o.o. je investicijsko društvo organizirano prema propisima Republike Hrvatske.
Moj portfelj™ je registrirani i zaštićeni žig u vlasništvu društva RAST d.o.o. Copyright 2000 - 2017 Rast d.o.o. All rights reserved. Sva prava pridržana.
Rast.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao Vaše korisničko iskustvo.
Nastavkom pregleda naših web stranica slažete se sa korištenjem kolačića.